ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH TIÊU CHUẨN

Công ty cổ phần MTS, Thủy lực và Tự động hóa (Gọi tắt là MTS), đảm bảo tất cả các sản phẩm được sản xuất không có các khuyết tật trong vật liệu và lắp ráp theo các điều kiện hoạt động bình thường và sử dụng đúng đắn, phù hợp với các chi tiết kỹ thuật cho hoạt động như được mô tả trong bảng thông số kỹ thuật đi kèm với các sản phẩm, theo quy định dưới đây:

A. Tất cả các sản phẩm, không bao gồm các trạm nguồn và trạm cấp dầu, xilanh thủy lực, thiết bị điện, điện tử, van servo, tỷ lệ, và các sản phẩm sửa chữa / trao đổi: 24 (24) tháng sau khi giao hàng ngày hoặc mười hai (12) tháng sau khi thiết bị được đặt trong dịch vụ, tùy theo điều kiện nào xảy ra trước.

B. Xilanh thủy lực, mà không có sự phê duyệt kỹ thuật từ trước: mười hai (12) tháng sau khi giao hàng ngày hoặc sáu (6) tháng sau khi thiết bị được vận hành, tùy theo điều kiện nào xảy ra trước.

C. Trạm nguồn và trạm cấp dầu, xilanh thủy lực được phê duyệt các đặc tính kỹ thuật, thiết bị điện tử, van servo và các van tỷ lệ và tất cả các sản phẩm sửa chữa / trao đổi: mười tám (18) tháng sau khi giao hàng ngày hoặc mười hai (12) tháng sau khi thiết bị được đặt trong dịch vụ, tùy theo điều kiện nào xảy ra trước.

D. Gioăng làm kín và vật liệu làm kín: sáu (6) tháng sau ngày giao hàng.

E. Nhà cung cấp hoặc khách hàng cung cấp các phụ tùng: theo chính sách ban đầu các nhà sản xuất bảo hành.

F. Xilanh thủy lực:

F1. Kiểu gông tiêu chuẩn NFPA: mười hai (12) tháng sau ngày giao hàng.

F2. Xilanh kiểu bích và kiểu hàn (đường kính ≤200mm): mười hai (12) tháng sau ngày giao hàng hoặc sáu (6) tháng kể từ ngày thiết bị vận hành, tùy theo điều kiện nào xảy ra trước.

F3. Xilanh kiểu bích (đường kính >200mm): mười tám (18) tháng sau ngày giao hàng hoặc mười hai (12) tháng kể từ ngày thiết bị vận hành, tùy theo điều kiện nào xảy ra trước.

GIỚI HẠN VỀ BẢO HÀNH

BẢO HÀNH TRÊN LÀ BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM BẤT KỲ ĐẢM BẢO KHẢ NĂNG BÁN HAY PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

Biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền của người mua bảo hành này được giới hạn để sửa chữa, thay thế đổi các sản phẩm bảo hành, tùy theo lựa chọn của MTS.

Nếu Người mua hoặc Đại lý ủy quyền nào để một người sử dụng đầu cuối bất kỳ có bảo hành lớn hơn trong phạm vi, hoặc khoảng thời gian cho phép lớn hơn so với thời gian bảo hành nêu ở đây, MTS không chịu trách nhiệm vượt quá bảo hành theo quy định này.

Trừ khi có quy định khác trong điều khoản 7.0 trong phần Quy trình Bảo hành, bảo hành và phụ kiện không được sản xuất bởi MTS, sẽ được bảo hành theo quy định trong khoản E trên. Thuật ngữ "Người mua" được hiểu là người hoặc công ty mua sản phẩm trực tiếp từ MTS, và bao gồm các khách hàng, nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) trực tiếp và các nhà phân phối cho MTS.

Các thiệt hại do hậu quả được loại trừ khỏi điều kiện bảo hành. MTS sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại do hậu quả, trách nhiệm đội ngũ bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại về người, thương tích cá nhân, giảm các loại cây trồng, mất thu nhập doanh nghiệp, chi phí thời gian chết và thương mại hoặc tổn thất thương mại khác phát sinh từ sự hư hỏng của sản phẩm. Trong mọi trường hợp, MTS không chịu trách nhiệm cho bất kỳ số tiền nào vượt quá giá các sản phẩm cung cấp, kể cả trách nhiệm là yêu cầu hoặc liên quan.

Không có sản phẩm nào được trả lại mà không cần xin phép trước từ MTS. Người mua sẽ trả trước tất cả các chi phí vận chuyển cho sự vận chuyển trở về của các sản phẩm cho nhà máy hoặc trung tâm dịch vụ nhà máy có thẩm quyền của MTS. MTS sẽ không chấp nhận bất kỳ khoản phí về lao động và / hoặc chi phí như đóng gói với việc vận chuyển và lắp đặt trở lại của sản phẩm được sửa chữa hoặc thay thế theo bảo hành này. Các bảo hành nói trên không bao gồm các điều kiện mà MTS đã không kiểm soát, bao gồm, không giới hạn, ô nhiễm, áp lực vượt quá tối đa được khuyến cáo, các sản phẩm bị hư hỏng hoặc bị điện áp, độ ẩm, nhiệt độ bên ngoài phạm vi chỉ định, lạm dụng, bị tai nạn hoặc sử dụng sai sau khi nhận lô hàng từ nhà máy MTS, các sản phẩm thay thế, tháo rời hoặc sửa chữa bởi bất cứ ai khác ngoài nhân viên MTS, ủy quyền nhân viên nhà máy trung tâm dịch vụ hoặc người được chỉ định trong văn bản Dịch vụ MTS trước khi bắt đầu làm việc. Các loại sai hỏng không phải là do khuyết tật trong vật liệu và/hoặc tay nghề, và không được coi là trách nhiệm của MTS bao gồm, nhưng không giới hạn như sau:

-              Thiệt hại do suy giảm trong thời gian lưu trữ của người mua hoặc Đại lý trước khi lắp đặt và vận hành;

-              Thiệt hại của bất kỳ loại hoạt động ăn mòn hoặc ăn mòn của bất kỳ khí hoặc chất lỏng chưa/hoặc đã qua xử lý;

-              Thiếu/hoặc không sử dụng đúng dầu thủy lực;

-              Sự nhiễm bẩn dầu thủy lực;

-              Sử dụng dầu thủy lực thiếu tính chất bôi trơn đầy đủ;

-              Thiệt hại do tai nạn, lạm dụng hoặc bỏ bê;

-              Sự trượt của then bằng hoặc then hoa so với trục quay;

-              Lắp không đúng các bánh răng bên ngoài, ròng rọc, vv ..;

-              Vận hành vượt quá tốc độ, áp suất, nhiệt độ, điện áp, hoặc độ ẩm tối đa được khuyến cáo;

-              Sử dụng sản phẩm theo một cách hay mục đích mà nó không được thiết kế hoặc có chủ định bởi MTS;

-              Hư hỏng do độ lệch chi tiết, nối sai dây điện, rung động cao;

-              Hao mòn thông thường và tự nhiên.

Bất cứ khi nào có thể, mỗi cung cấp bảo hành nói trên được giải thích theo cách có hiệu quả và hợp lệ theo quy định của pháp luật áp dụng, nhưng nếu bất kỳ điều khoản nào của bảo hành này sẽ bị cấm hoặc không áp dụng theo quy định hợp lệ  của pháp luật, quy định như vậy sẽ không có hiệu lực chỉ sau mức độ cấm như sự vô hiệu mà không cần hủy bỏ hiệu lực còn lại của điều khoản đó hoặc theo quy định còn lại bảo hành này.

 

KHUYẾN CÁO VỀ DẦU THỦY LỰC

Dầu thủy lực được hiểu theo nghĩa trong tiêu chuẩn DIN 51524.

Để đảm bảo rằng các sản phẩm MTS vận hành tốt, bảo dưỡng thích hợp, lựa chọn chất lỏng, và bôi trơn phải được cung cấp bởi người sử dụng. MTS không khuyến khích việc sử dụng các dầu bất kỳ hoặc nhà sản xuất đặc biệt trong các sản phẩm của nó. MTS đã xác định được chất bôi trơn đặc điểm, tiêu chuẩn công nghiệp, nhà sản xuất và hiệu suất quá khứ có thể phù hợp để sử dụng với các sản phẩm của nó, tuy nhiên, sự lựa chọn của nhà sản xuất dầu thủy lực là quyết định duy nhất của người sử dụng. Các nhà sản xuất chất bôi trơn phải đảm bảo rằng các sản phẩm của họ đáp ứng hoặc vượt quá tiêu chuẩn ngành công nghiệp dịch sản xuất về chất lượng cần thiết để thực hiện theo yêu cầu của các nhà sản xuất thiết bị.

MTS KHÔNG ĐẢM BẢO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BẤT CỨ LIÊN QUAN NÀO ĐẾN DẦU THỦY LỰC.

Trong mọi trường hợp, MTS sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả, phát sinh từ, hoặc kết nối với thiết bị hư hỏng do sử dụng người sử dụng, lựa chọn hoặc duy trì dầu thủy lực cho các thiết bị của MTS.

QUY TRÌNH BẢO HÀNH

1. Tất cả các sản phẩm phải đệ trình để xem xét bảo hành phải được vận chuyển trả trước để MTS hoặc được ủy quyền MTS, trung tâm dịch vụ để kiểm tra bảo hành và/hoặc đánh giá trừ khi có thoả thuận khác bằng văn bản của MTS.

2. Tất cả các sản phẩm trở lại MTS phải được vận chuyển bởi người mua, hoặc bởi Đại lý ủy quyền cho sản phẩm đó.

3. Đơn đặt hàng phải được cung cấp cho tất cả các sản phẩm trở lại MTS hoặc trung tâm dịch vụ được ủy quyền MTS bảo hành kiểm tra và/hoặc đánh giá. Các đơn đặt hàng phải ghi rõ hướng dẫn vận chuyển trở lại.

4. Một danh sách các yêu cầu bảo hành phải được lấy từ Bộ phận dịch vụ MTS (Thủy lực hoặc Điện Tử) hoặc trung tâm dịch vụ có thẩm quyền trước khi bất kỳ sản phẩm được trả lại để xem xét bảo hành.

5. Sản phẩm được gửi để xem xét bảo hành do các bên thứ ba sẽ được chấp nhận miễn là một đơn đặt hàng được phát hành bởi người mua hoặc Đại lý.

6. Sản phẩm sửa chữa bảo hành có thể được "thuê vận chuyển" cho bên thứ ba nếu được yêu cầu của người mua hoặc Đại lý. Các hóa đơn (nếu có) và báo cáo kiểm tra sẽ được gửi đến người mua hoặc Đại lý.

7. Một số sản phẩm công nghiệp do MTS cung cấp được sản xuất ở nước ngoài. Vì vậy, bảo hành và sửa chữa thường xuyên có thể không được ngay lập tức, hoặc có sẵn cho việc thay thế. Tất cả các sản phẩm công nghiệp sản xuất bởi các chi nhánh MTS có thể được mua thông qua MTS, nếu thông báo trước và đủ thời gian giao hàng được phép. Tất cả các sản phẩm như vậy, nếu mua từ MTS, sẽ được phục vụ và bảo hành bởi MTS.

8. Sản phẩm trở lại để xem xét bảo hành được tìm thấy là khiếm khuyết trong vật liệu hoặc tay nghề và trong thời hạn bảo hành ghi sẽ được sửa chữa và thử nghiệm (nếu có) miễn phí.

8.1 Sửa chữa thực hiện bảo hành sẽ được bảo hành khắc phục các khuyết tật trong vật liệu hoặc tay nghề, thời gian bảo hành được nối thêm thời gian ban đầu còn lại trên sản phẩm, hoặc cho sáu (6) tháng sau khi các đơn vị sửa chữa thực hiện dịch vụ, tuỳ thuộc thời gian nào dài hơn.

8.2 MTS hoặc Dịch vụ ủy quyền sẽ chỉ thanh toán cước phí vận chuyển trở lại trên các sản phẩm sửa chữa bảo hành.

9. Nếu thiệt hại đến sản phẩm là không thể sửa chữa vì lý do kinh tế và nguyên nhân của hư hỏng là do nguyên liệu bị lỗi hoặc tay nghề, MTS có thể chọn cách loại bỏ các sản phẩm được gửi trả lại và cung cấp sản phẩm thay thế mới. Ngoài ra, tín dụng có thể được cấp một số tiền bằng với giá mua ban đầu của đơn vị bị hủy bỏ nếu Người mua không chấp nhận.

10. Nếu một sản phẩm được trả lại để xem xét bảo hành và phạm vi bảo hành bị từ chối vì bất cứ lý do nào, người mua hoặc Đại lý sẽ được tính phí cho việc thanh tra mặc dù sản phẩm vẫn còn trong thời hạn thời gian bảo hành.

10.1 Sản phẩm bị từ chối sửa chữa bảo hành, hoặc yêu cầu người mua Đại lý, sửa chữa trên cơ sở thời gian và vật liệu.

10.2 Sửa chữa được thực hiện sẽ được bảo hành theo quy định tại mục C.

10.3 Những người mua hoặc Đại lý có trách nhiệm vận chuyển hàng hóa cả ngay khi sửa chữa bảo hành bị từ chối.

11. Nếu một sản phẩm trở lại MTS để xem xét bảo hành được ủy quyền là không bị lỗi vật liệu và tay nghề, và thấy vẫn vận hành tốt, người mua hoặc Đại lý sẽ bị tính phí cho việc kiểm tra và thử nghiệm (nếu có) ngay cả khi sản phẩm vẫn còn trong thời hạn thời gian bảo hành.

11.1 Những người mua hoặc Đại lý chịu trách nhiệm cho cả hai chi phí vận chuyển hàng hóa và chi phí của bất kỳ bao gói và niêm phong mà có thể cần phải được thay thế sau khi kiểm tra.

11.2 Sản phẩm như vậy sẽ chỉ được đảm bảo cho sự còn lại của thời gian ban đầu thời gian bảo hành của họ.

12. Sau khi kiểm tra, và/hoặc sửa chữa của bất kỳ sản phẩm nào đó, một báo cáo kiểm tra sẽ được hoàn thành bởi MTS hoặc trung tâm dịch vụ ủy quyền. Tài liệu này sẽ báo cáo ngắn gọn tình trạng của sản phẩm và chẩn đoán một sự hư hỏng hay sự cố. Một bản sao sẽ được chuyển đến người mua hoặc Đại lý. Sự thay thế sẽ  không áp dụng.

13. Tất cả sản phẩm sửa chữa và lắp ráp lại sẽ được kiểm tra và sơn lại.

14. Sản phẩm trả lại để xem xét bảo hành không được chứa các phụ kiện của người sử dụng như khớp nối, ống, vv… MTS không chịu trách nhiệm cho sự trở lại của phụ kiện như khớp nối, ống, vv…

15. Thiệt hại hoặc tổn thất xảy ra trong quá trình vận chuyển và xử lý các sản phẩm MTS được coi là trách nhiệm của người mua hoặc Đại lý.

Địa chỉ bảo hành

Công ty Cổ phần MTS

Hydraulics & Automation

No.166-Tuu Liet road-Thanh Tri-Hanoi 1000, Vietnam

Fax +84436416187 Tel +84436416189

www.thuyluc.com hydraulics@vnn.vn mtsjsc@vnn.vn

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

product-image

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán:

0912 336 758