Đai ốc DIN 2353 E341 Voss Larga Italy

Thương hiệu: | Tình trạng: Còn hàng
Đai ốc tiêu chuẩn DIN 2353 E341 Nut DIN 2353 from Voss Larga Italy
 • Mã sản phẩm
 • Mô tả
 • Đơn giá
 • Số lượng
 • Chọn
 • E3417004000Z
 • E3417004000Z | E341-04LL M8x1 / 300 cái /hộp / 1 hộp
 • 2.600₫
 • E3417006000Z
 • E3417006000Z | E341-06LL M10x1 / 200 cái /hộp / 1 hộp
 • 2.800₫
 • E3417008000Z
 • E3417008000Z | E341-08LL M12x1 / 150 cái /hộp / 1 hộp
 • 30.000₫
 • E3418006000Z
 • E3418006000Z | E341-06L M12x1.5 / 150 cái /hộp / 2 hộp
 • 2.900₫
 • E3418008000Z
 • E3418008000Z | E341-08L M14x1 5 / 125 cái /hộp / 2 hộp
 • 3.300₫
 • E3418010000Z
 • E3418010000Z | E341-10L M16x1 5 / 100 cái /hộp / 2 hộp
 • 3.700₫
 • E3418012000Z
 • E3418012000Z | E341-12L M18x1 5 / 75 cái /hộp / 2 hộp
 • 4.800₫
 • E3418015000Z
 • E3418015000Z | E341-15L M22x1 5 / 75 cái /hộp / 3 hộp
 • 6.800₫
 • E3418018000Z
 • E3418018000Z | E341-18L M26x1 5 / 50 cái /hộp / 3 hộp
 • 12.500₫
 • E3418022000Z
 • E3418022000Z | E341-22L M30x2 / 30 cái /hộp / 3 hộp
 • 17.700₫
 • E3418028000Z
 • E3418028000Z | E341-28L M36x2 / 25 cái /hộp / 3 hộp
 • 33.700₫
 • E3418035000Z
 • E3418035000Z | E341-35L M45x2 / 15 cái /hộp / 3 hộp
 • 42.600₫
 • E3418042000Z
 • E3418042000Z | E341-42L M52x2 / 10 cái /hộp / 3 hộp
 • 44.000₫
 • E3419006000Z
 • E3419006000Z | E341-06S M14x1.5 / 100 cái /hộp / 2 hộp
 • 3.300₫
 • E3419008000Z
 • E3419008000Z | E341-08S M16x1 5 / 100 cái /hộp / 2 hộp
 • 3.900₫
 • E3419010000Z
 • E3419010000Z | E341-10S M18x1.5 / 100 cái /hộp / 3 hộp
 • 5.300₫
 • E3419012000Z
 • E3419012000Z | E341-12S M20x1 5 / 100 cái /hộp / 3 hộp
 • 6.400₫
 • E3419014000Z
 • E3419014000Z | E341-14S M22x1 5 / 60 cái /hộp / 3 hộp
 • 9.600₫
 • E3419016000Z
 • E3419016000Z | E341-16S M24x1 5 / 50 cái /hộp / 3 hộp
 • 13.200₫
 • E3419020000Z
 • E3419020000Z | E341-20S M30x2 / 30 cái /hộp / 3 hộp
 • 19.700₫
 • E3419025000Z
 • E3419025000Z | E341-25S M36x2 / 15 cái /hộp / 3 hộp
 • 38.000₫
 • E3419030000Z
 • E3419030000Z | E341-30S M42x2 / 10 cái /hộp / 3 hộp
 • 469.000₫
 • E3419038000Z
 • E3419038000Z | E341-38S M52x2 / 8 cái /hộp / 3 hộp
 • 689.000₫

Đai ốc tiêu chuẩn DIN 2353 E341

Nut DIN 2353 from Voss Larga Italy

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

product-image

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán:

0912 336 758