Phụ kiện thùng dầu

Thương hiệu: MTS Hydraulics & Automation | Tình trạng: Còn hàng
Khi các bạn cần lắp một trạm cấp dầu hay còn gọi là trạm nguồn thủy lực với những người mới làm thường khá bối rối khi không biết mình lắp có đủ thiết bị không? Dưới đây là các thiết...
 • Mã sản phẩm
 • Mô tả
 • Đơn giá
 • Số lượng
 • Chọn
 • KP100-MTS
 • KP100-MTS | Áp kế có tiếp điểm 1NO 1NC / 0-250 bar DN100-1NO 1NC / KP100
 • 1.536.000₫
 • KPC104-MTS
 • KPC104-MTS | Áp kế số, truyền xa, 5SPDT / 0-250 bar DN100-4-20mA-5SPDT out / KPC104
 • 3.456.000₫
 • PST6/21N-K1/K-DUPLO
 • PST6/21N-K1/K-DUPLO | Công tắc áp suất, nối ren / 0-250 bar G1/4 BSP 1SPDT out / PST6/21N-K1/K
 • 3.900.000₫
 • PSP6/21-K1/K-DUPLO
 • PSP6/21-K1/K-DUPLO | Công tắc áp suất, lắp bích / 0-250 bar lắp bích 1SPDT out / PSP6/21-K1/K
 • 3.300.000₫
 • ER/10-DUPLO
 • ER/10-DUPLO | Công tắc áp suất tắc lọc, nối ren / 0.3 bar G1/4BSPT / ER/10
 • 990.000₫
 • LM1FA-XXX-T60NO-COMER
 • LM1FA-XXX-T60NO-COMER | Công tắc mức dầu XXX=mm / Có công tắc nhiệt 60°C / LM1FA-XXX-T60NO
 • 1.750.000₫
 • M3B453O-XXXX-25G0W1L-I22-XXX-XXX-XXX-COMER
 • M3B453O-XXXX-25G0W1L-I22-XXX-XXX-XXX-COMER | Công tắc áp suất / 3 tiếp điểm XXX=mm / M3B453O-XXXX-25G0W1L-I22-XXX-XXX-XXX
 • 6.450.000₫
 • NTB60C-COMER
 • NTB60C-COMER | Công tắc nhiệt, nối ren / G1/2BSP 1NO 60°C / NTB60C
 • 1.050.000₫
 • TEC-08-S-DYNA
 • TEC-08-S-DYNA | Nắp bảo dưỡng / 8in cho thùng dầu <100L / TEC-08-S
 • 880.000₫
 • TEC-10-S-DYNA
 • TEC-10-S-DYNA | Nắp bảo dưỡng / 10in cho thùng dầu <400L / TEC-10-S
 • 990.000₫
 • TEC-12-S-DYNA
 • TEC-12-S-DYNA | Nắp bảo dưỡng / 12in cho thùng dầu <1000L / TEC-12-S
 • 1.560.000₫
 • TEC-14-S-DYNA
 • TEC-14-S-DYNA | Nắp bảo dưỡng / 14in cho thùng dầu <1600L / TEC-14-S
 • 1.750.000₫
 • TEC-18-S-DYNA
 • TEC-18-S-DYNA | Nắp bảo dưỡng / 18in cho thùng dầu >1600L / TEC-18-S
 • 2.150.000₫
 • DF144-MTS
 • DF144-MTS | Đầu xả khí / G1" BSPT / DF144
 • 250.000₫
 • M63-250/10PF-DUPLO
 • M63-250/10PF-DUPLO | Áp kế / 0-250 bar Ø63mm. chân sau / M63-250/10PF
 • 550.000₫
 • M63-250/10P-DUPLO
 • M63-250/10P-DUPLO | Áp kế / 0-250 bar Ø63mm, chân thẳng / M63-250/10P
 • 350.000₫
 • TBX1-DN80-0-100°C-G1/2-6-COMER
 • TBX1-DN80-0-100°C-G1/2-6-COMER | Đồng hồ nhiệt độ / 0-100°C, Ø100mm G1/2 BSP / TBX1-DN80-0-100°C-G1/2-6mm
 • 6.100.000₫
 • SDB96/2-STAU
 • SDB96/2-STAU | Bộ lọc ẩm / G1 BSPT / SDB96/2
 • 3.500.000₫
 • FRT-TB012F10S/10N-B-DUPLO
 • FRT-TB012F10S/10N-B-DUPLO | Lọc dầu hồi / 18Lmin, G1/2 BSP, 10µm / FRT-TB012F10S/10N-B
 • 872.000₫
 • FRT-TB034F10S/10N-B-DUPLO
 • FRT-TB034F10S/10N-B-DUPLO | Lọc dầu hồi / 50Lmin, G3/4 BSP, 10µm / FRT-TB034F10S/10N-B
 • 1.217.000₫
 • FRT-TB100F10S/10N-B-DUPLO
 • FRT-TB100F10S/10N-B-DUPLO | Lọc dầu hồi / 65Lmin, G1 BSP, 10µm / FRT-TB100F10S/10N-B
 • 1.873.000₫
 • FRT-TB114F10S/10N-B-DUPLO
 • FRT-TB114F10S/10N-B-DUPLO | Lọc dầu hồi / 150Lmin, G1.1/4 BSP, 10µm / FRT-TB114F10S/10N-B
 • 2.907.000₫
 • FRT-TB112F10S/10N-B-DUPLO
 • FRT-TB112F10S/10N-B-DUPLO | Lọc dầu hồi / 160Lmin, G1.1/2 BSP, 10µm / FRT-TB112F10S/10N-B
 • 3.617.000₫
 • FRT-TB200F10S/10N-B-DUPLO
 • FRT-TB200F10S/10N-B-DUPLO | Lọc dầu hồi / 280Lmin, G2 BSP, 10µm / FRT-TB200F10S/10N-B
 • 4.522.000₫
 • LVA10TAP-M10S01-MPF
 • LVA10TAP-M10S01-MPF | Mắt thăm dầu / 76mm / LVA10TAP-M10S01
 • 660.000₫
 • LVA20TAP-M10S01-MPF
 • LVA20TAP-M10S01-MPF | Mắt thăm dầu / 127mm / LVA20TAP-M10S01
 • 770.000₫
 • LVA30TAP-M10S01-MPF
 • LVA30TAP-M10S01-MPF | Mắt thăm dầu / 254mm / LVA30TAP-M10S01
 • 990.000₫
 • LVK10AM10-3T2P01-MPF
 • LVK10AM10-3T2P01-MPF | Mắt thăm dầu / 76mm + TS, LS / LVK10AM10-3T2P01
 • 1.360.000₫
 • LVK20AM10-3T2P01-MPF
 • LVK20AM10-3T2P01-MPF | Mắt thăm dầu / 127mm + TS, LS / LVK20AM10-3T2P01
 • 1.860.000₫
 • LVK30AM10-3T2P01-MPF
 • LVK30AM10-3T2P01-MPF | Mắt thăm dầu / 254mm + TS, LS / LVK30AM10-3T2P01
 • 2.230.000₫
 • LVK10AM10-3SP01-MPF
 • LVK10AM10-3SP01-MPF | Mắt thăm dầu / 76mm + LS / LVK10AM10-3SP01
 • 990.000₫
 • LVK20AM10-3SP01-MPF
 • LVK20AM10-3SP01-MPF | Mắt thăm dầu / 127mm + LS / LVK20AM10-3SP01
 • 1.100.000₫
 • LVK30AM10-3SP01-MPF
 • LVK30AM10-3SP01-MPF | Mắt thăm dầu / 254mm + LS / LVK30AM10-3SP01
 • 1.250.000₫
 • LVK10AM10-3PT100P01-MPF
 • LVK10AM10-3PT100P01-MPF | Mắt thăm dầu / 76mm + PT100 / LVK10AM10-3PT100P01
 • 2.560.000₫
 • LVK20AM10-3PT100P01-MPF
 • LVK20AM10-3PT100P01-MPF | Mắt thăm dầu / 127mm + PT100 / LVK20AM10-3PT100P01
 • 2.890.000₫
 • LVK30AM10-3PT100P01-MPF
 • LVK30AM10-3PT100P01-MPF | Mắt thăm dầu / 254mm + PT100 / LVK30AM10-3PT100P01
 • 3.240.000₫
 • FB-5025-DYNA
 • FB-5025-DYNA | Nắp đổ dầu / Ø50mm / FB-5025
 • 130.000₫
 • TN185GG1/2-RRCD
 • TN185GG1/2-RRCD | Áp kế / G1/2 BSPP / TN185GG1/2
 • 24.500₫
 • TN185GG3/4-RRCD
 • TN185GG3/4-RRCD | Áp kế / G3/4 BSPP / TN185GG3/4
 • 40.000₫
 • TN185GG1-RRCD
 • TN185GG1-RRCD | Áp kế / G1 BSPP / TN185GG1
 • 73.500₫
 • TNK0040A-MTS
 • TNK0040A-MTS | Thùng chứa dầu DIN 24339 / 40L / TNK0040A
 • 2.900.000₫
 • TNK0063A-MTS
 • TNK0063A-MTS | Thùng chứa dầu DIN 24339 / 60L / TNK0063A
 • 3.850.000₫
 • TNK0100A-MTS
 • TNK0100A-MTS | Thùng chứa dầu DIN 24339 / 100L / TNK0100A
 • 5.016.000₫
 • TNK0160A-MTS
 • TNK0160A-MTS | Thùng chứa dầu DIN 24339 / 160L / TNK0160A
 • 7.392.000₫
 • TNK0250A-MTS
 • TNK0250A-MTS | Thùng chứa dầu DIN 24339 / 250L / TNK0250A
 • 9.240.000₫
 • TNK400A-MTS
 • TNK400A-MTS | Thùng chứa dầu DIN 24339 / 400L / TNK400A
 • 15.642.000₫
 • TNK630A-MTS
 • TNK630A-MTS | Thùng chứa dầu DIN 24339 / 630L / TNK630A
 • 20.515.000₫
 • TNK1000A-MTS
 • TNK1000A-MTS | Thùng chứa dầu DIN 24339 / 1000L / TNK1000A
 • 25.135.000₫
 • TNK1250A-MTS
 • TNK1250A-MTS | Thùng chứa dầu DIN 24339 / 1250L / TNK1250A
 • 27.940.000₫
 • TNK1600A-MTS
 • TNK1600A-MTS | Thùng chứa dầu DIN 24339 / 1600L / TNK1600A
 • 30.150.000₫
 • TNK1800A-MTS
 • TNK1800A-MTS | Thùng chứa dầu DIN 24339 / 1800L / TNK1800A
 • 32.250.000₫
 • TNK2000A-MTS
 • TNK2000A-MTS | Thùng chứa dầu DIN 24339 / 2000L / TNK2000A
 • 34.500.000₫
 • TNK2200A-MTS
 • TNK2200A-MTS | Thùng chứa dầu DIN 24339 / 2200L / TNK2200A
 • 37.950.000₫
 • TNK2500A-MTS
 • TNK2500A-MTS | Thùng chứa dầu DIN 24339 / 2500L / TNK2500A
 • 41.750.000₫
 • TNK2800A-MTS
 • TNK2800A-MTS | Thùng chứa dầu DIN 24339 / 2800L / TNK2800A
 • 44.000.000₫
 • TNK3000A-MTS
 • TNK3000A-MTS | Thùng chứa dầu DIN 24339 / 3000L / TNK3000A
 • 48.000.000₫
 • KHB-G1/2-GML
 • KHB-G1/2-GML | Van bi 3 ngả / 100 / KHB-G1/2
 • 220.000₫
 • KHB-G3/4-GML
 • KHB-G3/4-GML | Van bi 3 ngả / 100 / KHB-G3/4
 • 260.000₫
 • KHB-G1-GML
 • KHB-G1-GML | Van bi 3 ngả / 100 / KHB-G1
 • 440.000₫
 • GV-1-MHA
 • GV-1-MHA | Van cổng đồng / 100 / GV-1
 • 180.000₫
 • 620.01.204.21-MCS
 • 620.01.204.21-MCS | Đầu kiểm tra áp suất / G1/4 BSPP M12x1,5 / 620.01.204.21
 • 126.000₫
 • 620.09.204.00-MCS
 • 620.09.204.00-MCS | Đầu nối đồng hồ / M12x1,5 G1/4 BSPP / 620.09.204.00
 • 102.000₫
 • 620.09.208.00-MCS
 • 620.09.208.00-MCS | Đầu nối đồng hồ / M12x1,5 G1/2 BSPP / 620.09.208.00
 • 210.000₫
 • 620.09.204.00.1-MCS
 • 620.09.204.00.1-MCS | Đầu nối đồng hồ / M12x1.5 R1/4 BSPT / 620.09.204.00.1
 • 130.000₫
 • 620.09.208.00.1-MCS
 • 620.09.208.00.1-MCS | Đầu nối đồng hồ / M12x1,5 R1/2 BSPT / 620.09.208.00.1
 • 235.000₫

Khi các bạn cần lắp một trạm cấp dầu hay còn gọi là trạm nguồn thủy lực với những người mới làm thường khá bối rối khi không biết mình lắp có đủ thiết bị không?

Dưới đây là các thiết bị phụ kiện cần thiết ngoài các thiết bị chính như bơm, van, động cơ, xilanh và các chức năng của chúng.

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

product-image

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán:

0912 336 758