Trạm thời tiết kỹ thuật số (cho hệ SCADA)

Thương hiệu: | Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Vaisala là nhà sản xuất hàng đầu thiết bị đo đạc, quan trắc của Mỹ. Các cảm biến thời tiết thông dụng: WXT536A1A1A1A1A1 WXT536 air temperature, humidity, pressure, rainfall & wind sensor WXT536A1B1A1A1A1 WXT536 air temperature, humidity, pressure, rainfall & wind sensor with M12 male...

Vaisala là nhà sản xuất hàng đầu thiết bị đo đạc, quan trắc của Mỹ.

Các cảm biến thời tiết thông dụng:

WXT536A1A1A1A1A1 WXT536 air temperature, humidity, pressure, rainfall & wind sensor
WXT536A1B1A1A1A1 WXT536 air temperature, humidity, pressure, rainfall & wind sensor with M12 male connector
WXT536A1A2A1A1A1 WXT536 air temperature, humidity, pressure, rainfall & wind sensor, includes heating
WXT536A1 B2A1A1A1 WXT536 air temperature, humidity, pressure, rainfall & wind sensor with M12 male connector, includes heating
WXT531A1A1A1A1A1 WXT531 rainfall sensor
WXT531A1B1A1A1A1 WXT531 rainfall sensor with M12 male connector
WXT531A1A2A1A1A1 WXT531 rainfall sensor, includes heating
WXT531A1B2A1A1A1 WXT531 rainfall sensor with M12 male connector, includes heating
WXT532A1A1A1A1A1 WXT532 wind sensor
WXT532A1B1A1A1A1 WXT532 wind sensor with M12 male connector
WXT532A1A2A1A1A1 WXT532 wind sensor, includes heating
WXT532A1 B2A1A1A1 WXT532 wind sensor with M12 male connector, includes heating
WXT533A1A1A1A1A1 WXT533 rainfall & wind sensor
WXT533A1B1A1A1A1 WXT533 rainfall & wind sensor with M12 male connector
WXT533A1A2A1A1A1 WXT533 rainfall & wind sensor, includes heating
WXT533A1B2A1A1A1 WXT533 rainfall & wind sensor with M12 male connector, includes heating
WXT534A1A1A1A1A1 WXT534 air temperature, humidity & pressure sensor
WXT534A1B1A1A1A1 WXT534 air temperature, humidity & pressure sensor with M12 male connector
WXT535A1A1A1A1A1 WXT535 air temperature, humidity, pressure & rainfall sensor
WXT535A1B1A1A1A1 WXT535 air temperature, humidity, pressure & rainfall sensor with M12 male connector
WXT535A1A2A1A1A1 WXT535 air temperature, humidity, pressure & rainfall sensor, includes heating
WXT535A1 B2A1A1A1 WXT535 air temperature, humidity, pressure & rainfall sensor with M12 male connector, includes heating
8374.U12 WS304 multi-parameter weather sensor, air temperature, humidity, pressure & title able solar radiation, 10m cable
8374.U10  WS302 multi-parameter weather sensor, air temperature, humidity, pressure & solar radiation, 10m cable
8374.U01  WS301 multi-parameter weather sensor, air temperature, humidity, pressure & solar radiation, 10m cable
8374.U11 WS303 multi-parameter weather sensor, air temperature, humidity, pressure & tilt able solar radiation, 10m cable
8369.U01 WS400 multi-parameter weather sensor, air temperature, humidity, pressure & precipitation, 10m cable
8377.U01 WS401 multi-parameter weather sensor, air temperature, humidity, pressure & precipitation, 10m cable
8373.U01 WS500 multi-parameter weather sensor, air temperature, humidity, pressure & wind, 10m cable
8375.U01 WS501 multi-parameter weather sensor, air temperature, humidity, pressure, solar radiation & wind, 10m cable
8375.U10 WS502 multi-parameter weather sensor, air temperature, humidity, pressure, solar radiation & wind, 10m cable
8375.U11 WS503 multi-parameter weather sensor, air temperature, humidity, pressure, tilt able solar radiation & wind, 10m cable
8375.U12 WS504 multi-parameter weather sensor, air temperature, humidity, pressure, tilt able solar radiation & wind, 10m cable
8375.U13 WS510 multi-parameter weather sensor, air temperature, humidity, pressure, solar radiation & wind, 10m cable
8370.U01 WS600 multi-parameter weather sensor, air temperature, humidity, pressure, precipitation & wind, 10m cable
8376.U01 WS601 multi-parameter weather sensor, air temperature, humidity, pressure, precipitation & wind, 10m cable
8380.U01 WS700 multi-parameter weather sensor, air temperature, humidity, pressure, precipitation, solar radiation & wind, 10m cable
8381.U01 WS800 multi-parameter weather sensor, air temperature, humidity, pressure, precipitation, solar radiation, lightning detection & wind, 10m cable
Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

product-image

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán:

0912 336 758